+662-115-8937 | Line: smabangkok | contact@smabangkok.com

"Invest in your hair. The crown you never take off"

หลักสูตรการตกแต่งทรงผมในระดับมืออาชีพ

หลักสูตร 1 : หลักสูตรการตกแต่งทรงผมขั้นพื้นฐาน

การที่มีพื้นฐานความรู้ในด้านการตกแต่งทรงผม จะช่วยส่งเสริมงานของช่างแต่งหน้าให้ครบวงจรมากขึ้น เพราะเวลาลูกค้าเรียกใช้บริการช่างแต่งหน้า ก็มักจะต้องการทำผมควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นหากช่างแต่งหน้ามีความสามารถในการทำผม ก็จะมีโอกาสรับงานได้มากกว่า หลักสูตรนี้สร้างขึ้นเพื่อปูพื้นฐานในการตกแต่งทรงผมเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจนำไปประกอบอาชีพในด้านการออกแบบและตกแต่งทรงผม


หัวข้อการเรียน :

 • การแบ่งผม
 • การยีผม
 • การม้วนผมด้วยเทคนิคต่าง ๆ
 • การถักเปียรูปแบบต่างๆ
 • การเกล้าผม
 • การเกล้าผมครึ่งศีรษะ
 • การเซ็ทผมแบบ Wet Look
 • การทำผมเจ้าสาว
 • การทำลอนเปียก
 • การติดแฮร์พีส

 

 

รายละเอียดหลักสูตร 1

จำนวนชั่วโมงเรียน : 70 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน : จันทร์ – ศุกร์ , เวลา 9:00 น. – 17:00 น.

ระยะเวลาเรียน : 2 สัปดาห์

ค่าเรียน : 17,500 บาท

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ :

 • หัวหุ่น
 • หวีหาง
 • แปรงผม
 • สเปรย์
 • เจลตกแต่งทรงผม
 • แวกซ์ตกแต่งทรงผม
 • กิ๊บปากเป็ดเล็ก
 • กิ๊บปากเป็ดใหญ่
 • กิ๊บดำ
 • ผ้าขนหนู SMA

 

ตารางเรียน

30 ตุลาคม 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560

5  กุมภาพันธ์ 2561 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

7 พฤษภาคม 2561 – 18 พฤษภาคม 2561

6 สิงหาคม 2561 – 17 สิงหาคม 2561

5 พฤศจิกายน 2561 – 16 พฤศจิกายน 2561

 

หลักสูตร 2 : หลักสูตรการตกแต่งทรงผมขั้นสูง

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรการตกแต่งทรงผมขั้นพื้นฐาน หากผู้เรียนไม่มีพื้นฐานในการทำผมมาก่อน ผู้เรียนควรเรียนหลักสูตร 1 ก่อน แล้วจึงเรียนหลักสูตร 2 เพิ่มเติม แต่หากผู้เรียนมีพื้นฐานการทำผมอยู่แล้ว ก็สามารถเลืิอกเรียนหลักสูตร 2 เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และเสริมสร้างทักษะในการตกแต่งทรงผมขั้นสูง

หัวข้อที่เรียน :

 • การทำผมในยุคต่าง ๆ
 • การทำผมสำหรับใช้ในงานแฟชั่น
 • การออกแบบและสร้างสรรค์ทรงผม

 

รายละเอียดหลักสูตร 2 

จำนวนชั่วโมงเรียน : 70 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน : จันทร์ – ศุกร์ , เวลา 9:00 น. – 17:00 น.

ระยะเวลาเรียน : 2 สัปดาห์

ค่าเรียน : 17,500 บาท

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ :

 • หัวหุ่น
 • หวีหาง
 • แปรงผม
 • สเปรย์
 • เจลตกแต่งทรงผม
 • แวกซ์ตกแต่งทรงผม
 • กิ๊บปากเป็ดเล็ก
 • กิ๊บปากเป็ดใหญ่
 • กิ๊บดำ
 • ผ้าขนหนู SMA

 

ตารางเรียน

13 พฤศจิกายน 2560 – 24 พฤศจิกายน 2560

19 กุมภาพันธ์ 2561- 2 มีนาคม 2561

21 พฤษภาคม 2561 – 1 มิถุนายน 2561

20 สิงหาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561

19 พฤศจิกายน 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561

หลักสูตร 1 & 2 : หลักสูตรการตกแต่งทรงผมระดับมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาสเตอร์โปรแกรม 4 สัปดาห์ ผู้เรียนจะได้เรียนการตกแต่งทรงผม ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง หลังจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนจะมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ และมีทักษะที่ครอบคลุมการตกแต่งทรงผมในหลาย ๆ รูปแบบ

หัวข้อการเรียน :

 • การแบ่งผม
 • การยีผม
 • การม้วนผมด้วยเทคนิคต่าง ๆ
 • การถักเปียรูปแบบต่างๆ
 • การเกล้าผม
 • การเกล้าผมครึ่งศีรษะ
 • การเซ็ทผมแบบ Wet Look
 • การทำผมเจ้าสาว
 • การทำลอนเปียก
 • การติดแฮร์พีส
 • การทำผมในยุคต่าง ๆ
 • การทำผมสำหรับใช้ในงานแฟชั่น
 • การออกแบบและสร้างสรรค์ทรงผม

 

รายละเอียดหลักสูตรระดับมืออาชีพ

จำนวนชั่วโมงเรียน : 140 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน : จันทร์ – ศุกร์ , เวลา 9:00 น. – 17:00 น.

ระยะเวลาเรียน : 4 สัปดาห์

ค่าเรียน : 35,000 บาท

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ :

 • หัวหุ่น
 • หวีหาง
 • แปรงผม
 • สเปรย์
 • เจลตกแต่งทรงผม
 • แวกซ์ตกแต่งทรงผม
 • กิ๊บปากเป็ดเล็ก
 • กิ๊บปากเป็ดใหญ่
 • กิ๊บดำ
 • ผ้าขนหนู SMA

 

ตารางเรียน

30 ตุลาคม 2560 – 24 พฤศจิกายน 2560

5 กุมภาพันธ์ 2561 – 2 มีนาคม 2561

7 พฤษภาคม 2561 – 1 มิถุนายน 2561

6 สิงหาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561

5 พฤศจิกายน 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561

Contact SMA Bangkok

Office : +662 115 8937
Mobile: +669 5656 6905
Line ID: smabangkok
facebook.com/sma