+662-115-8937 | Line: smabangkok | contact@smabangkok.com

"I don't need perfect eyebrows. Said no woman ever."

หลักสูตรศิลปะการสักบนใบหน้าเพื่อความงาม

หลักสูตร 1 : ศิลปะการสักคิ้วถาวร

คิ้วคือมงกุฎของใบหน้า เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ใบหน้าดูสวยงามยิ่งขึ้น
และคิ้วยัง
ช่วยแสดงสีหน้าและอารมณ์ของบุคคลนั้น ๆ อีกด้วย  รูปทรงคิ้วที่เหมาะสมกับใบหน้าจะช่วยส่งเสริมให้ใบหน้าดูดีขึ้น การเรียนรู้วิธีการวางรูปคิ้วและออกแบบคิ้วที่ถูกต้องและเหมาะสมกับแต่ละบุคคลนั้นเป็นสิ่งสำคัญ  ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสักคิ้วถาวร เพื่อสร้างคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติและสวยงาม และผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขสีและทรงคิ้วที่มีความผิดพลาดจากการสักเดิม  

รายละเอียดของหลักสูตร 1

จำนวนชั่วโมงเรียน : 70 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน : จันทร์ – ศุกร์ , เวลา 9:00 น. – 17:00 น.

ระยะเวลาเรียน : 2 สัปดาห์

ค่าเรียน : 45,000 บาท

 

ตารางเรียนหลักสูตร 1

4 กันยายน – 15 กันยายน 2560

27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560

5 มีนาคม 2561 – 16 มีนาคม  2561

4 มิถุนายน 2561 – 15 มิถุนายน 2561

3 กันยายน 2561 – 14 กันยายน 2561

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ :

 • เอกสารประกอบการเรียน
 • ชุดอุปกรณ์เบื้องต้น
 • นางแบบสำหรับฝึกศิลปะการสัก
 • ใบประกาศนียบัตร
 • รูปผลงานของผู้เรียน

หลักสูตร 2 : ศิลปะการสักขอบตาและสักริมฝีปาก

การสักขอบตาและสักริมฝีปากจะช่วยให้ผู้เข้ารับการสักแลดูอ่อนเยาว์  ใบหน้าดูมีสีสันและช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากในการแต่งหน้า ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสัก
ขอบตาและสักริมฝีปากให้สวยงามแบบธรรมชาติ 

รายละเอียดของหลักสูตร 2

จำนวนชั่วโมงเรียน : 70 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน : จันทร์ – ศุกร์ , เวลา 9:00 น. – 17:00 น.

ระยะเวลาเรียน : 2 สัปดาห์

ค่าเรียน  : 35,000 บาท

 

 

ตารางเรียนหลักสูตร 2

18 กันยายน 2560 – 29 กันยายน 2560

11 ธันวาคม 2560 – 22 ธันวาคม 2560

19 มีนาคม 2561 – 30 มีนาคม 2561

18 มิถุนายน 2561 – 29 มิถุนายน 2561

17 กันยายน 2561 – 28 กันยายน 2561

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ :

 • เอกสารประกอบการเรียน
 • ชุดอุปกรณ์เบื้องต้น
 • นางแบบสำหรับฝึกศิลปะการสัก
 • ใบประกาศนียบัตร
 • รูปผลงานของผู้เรียน

หลักสูตรศิลปะการสักบนใบหน้า 

หลักสูตรการเรียนการสอนนี้ ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่สนใจจะเรียนสักเพื่อประกอบอาชีพและต้องการเรียนรู้ศิลปะการสักบนใบหน้าทุกรูปแบบ หลักสูตรนี้จะรวมศิลปะการสักคิ้ว ศิลปะการสักขอบตา และศิลปะการสักริมฝีปาก รวมถึงการแก้ไขคิ้วเดิม

 

การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะเป็นรูปแบบการเรียนแบบเต็มวัน จำนวนนักเรียนไม่เกิน 10 คนต่อชั้นเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และได้เรียนรู้อย่างเต็มที่  รวมถึงผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกสักบนหุ่นคนจริงอีกด้วย

 หัวข้อการเรียน

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างผิว

2. วิธีการรักษาความสะอาดและทำความสะอาดอุปกรณ์

3. รูปแบบของเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ

4. ศิลปะการสักคิ้ว ศิลปะการสักขอบตา และศิลปะการสักริมฝีปาก

5. ทฤษฎีสีเบื้องต้น

6. วิธีการออกแบบทรงคิ้วเพื่อให้เหมาะสมกับรูปหน้าและความต้องการ

7. การจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการทำงาน

8. การให้คำปรึกษากับลูกค้า

9. วิธีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในการทำงาน

10. การวางแผนการตลาดและการโฆษณา

11. สอบประเมินผล

 

รายละเอียดของหลักสูตร

จำนวนชั่วโมงเรียน : 140 ชั่วโมง

วันและเวลาเรียน : จันทร์ – ศุกร์ , เวลา 9:00 น. – 17:00 น.

ระยะเวลาเรียน : 4 สัปดาห์

ค่าเรียน : 75,000 บาท

 

 

 

ตารางเรียน

4 กันยายน 2560 – 29 กันยายน 2560

27 พฤศจิกายน 2560 – 22 ธันวาคม 2560

5 มีนาคม 2561 – 30 มีนาคม 2561

4 มิถุนายน 2561 – 29 มิถุนายน 2561

3 กันยายน 2561 – 28 กันยายน 2561

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ  :

 • เอกสารประกอบการเรียน
 • เครื่องสัก ปากกาสัก และชุดเข็มสัก
 • สีที่ใช้สำหรับสัก 10 สี
 • ชุดอุปกรณ์เบื้องต้น
 • นางแบบสำหรับฝึกศิลปะการสัก
 • ใบประกาศนียบัตร
 • รูปผลงานของผู้เรียน

Contact SMA Bangkok

Office : +662 115 8937
Mobile: +669 5656 6905
Line ID: smabangkok
facebook.com/sma